Perkataan Maimun bin Mihron Abu Ayyub Al-Jaziri Ar-Roki

November 27, 2007

1 min read.

Ada 3 hal yang sekali-kali jangan engkau berurusan dengannya; janganlah engkau menemui para penguasa, sekalipun engkau mengatakan,“Saya bermaksud menyuruhnya untuk menaati Alloh”. Jangan engkau cenderung pada seruan hawa nafsumu, karena engkau tidak tahu hubungan ia dengan hatimu. Dan, janganlah engkau bertemu wanita(berduaan) sekalipun engkau mengatakan,“Aku akan mengajari Kitabulloh kepadanya”.Sesungguhnya aku lebih senang apabila diberi amanah dalam urusan baitul mal daripada aku diamanahi dalam urusan wanita.